Видео мэдээлэл 243 видео

#Багш хүнд байх хамгийн чухал зүйл бол харилцаа хандлага юм.. #Д.БЯМБАСҮРЭН 7-р сургуулийн биологийн багш

#Багш хүнд байх хамгийн чухал зүйл бол харилцаа хандлага юм.. #Д.БЯМБАСҮРЭН 7-р сургуулийн биологийн багш????????????