Видео мэдээлэл 243 видео

#Орхон аймагт шинээр байгуулагдаж буй урлагийн төрөлжсөн сургалттай "УРАН ЭГШИГ" сургуулийн хамт олон, сурагчид "СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ" аянд "ХӨГЖМӨӨР СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ" уриатайгаар нэгдэж байна...

#Орхон аймагт шинээр байгуулагдаж буй урлагийн төрөлжсөн сургалттай "УРАН ЭГШИГ" сургуулийн хамт олон, сурагчид "СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ" аянд "ХӨГЖМӨӨР СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ" уриатайгаар нэгдэж байна...????????