Видео мэдээлэл 243 видео

Орхон аймгийн цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар #Эрдэнэтийн #инженерүүд-45

Орхон аймгийн цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар #Эрдэнэтийн #инженерүүд-45