Видео мэдээлэл 243 видео

Шууд: Шүлсээр үздэг “Түргэвчилсэн” тестеер өөрийгөө хэрхэн үзэх талаарх мэдээллийг хүргэж байна.Сайн дурын цэгүүдэд хийгдэж буй түргэвчилсэн шинжилгээтэй яг адил бөгөөд та хэрвээ “ЭЕРЭГ” гарсан тохиолдолд яаралтай эрүүл мэндийн төвүүдэд хандаарай. 1

Шууд: Шүлсээр үздэг “Түргэвчилсэн” тестеер өөрийгөө хэрхэн үзэх талаарх мэдээллийг хүргэж байна.Сайн дурын цэгүүдэд хийгдэж буй түргэвчилсэн шинжилгээтэй яг адил бөгөөд та хэрвээ “ЭЕРЭГ” гарсан тохиолдолд яаралтай эрүүл мэндийн төвүүдэд хандаарай. 1 микр 3-р байр “СӨД” ЭМИЙН САН…